The positive impact of rituximab on the quality of life and mental health in patients with pemphigus

Hanan Rashid*, Mila Poelhekken, Joost M. Meijer, Maria C. Bolling, Barbara Horváth

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)31-33
Aantal pagina's3
TijdschriftJAAD international
Volume7
DOI's
StatusPublished - jun-2022

Citeer dit