THE POSTAIDS STRUCTURE OF STUDENTS ATTITUDES TO CONDOMS: AGE, SEX AND EXPERIENCE OF USE

P SHEERAN*, SCS ABRAHAM, D ABRAMS, R SPEARS, D MARKS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)614
Aantal pagina's1
TijdschriftPsychological Reports
Volume66
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - apr-1990

Citeer dit