The Postgraduate Course in Heart Failure

B. Daan Westenbrink*, Lieda W. van Laake, Jesper J. Brugts

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)428-429
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Heart Journal
Volume37
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 1-feb.-2016

Citeer dit