The Potential of Post-Growth Planning: Re-Tooling the Planning Profession for Moving beyond Growth

Daniel Durrant*, Christian Lamker, Yvonne Rydin

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
56 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)287-295
Aantal pagina's9
TijdschriftPlanning Theory & Practice
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum19-apr.-2023
DOI's
StatusPublished - 2023

Citeer dit