The pragmatic of verbal tenses and the relation of the speaker in French grammar: Introduction

C Vet*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)3-4
  Aantal pagina's2
  TijdschriftLangue française
  Nummer van het tijdschrift67
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit