THE PREPARATION OF C-11 LABELED PROLINE FOR POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY - PRELIMINARY DISTRIBUTION STUDIES IN RATS WITH WALKER 256 CARCINOSARCOMA

JM BOLSTER*, W TENHOEVE, W VAALBURG, TH VANDIJK, JB ZIJLSTRA, AMJ PAANS, H WYNBERG, MG WOLDRING

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)339-&
Aantal pagina's0
TijdschriftInternational journal of applied radiation and isotopes
Volume36
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1985

Citeer dit