The Presence of Kidney Cyst Infections in Patients With ADPKD After Kidney Transplantation: Need for Urological Analysis?

Paul Geertsema*, Anna M. Leliveld, Niek F. Casteleijn

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  27 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1924
  Aantal pagina's1
  TijdschriftKidney International Reports
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusPublished - aug.-2022

  Citeer dit