The presence of lactate in the derivatization agent N-methyl-N-(tert-butyldimethylsilyl)trifluoroacetamide: A problem in the determination of [C-13(1)]lactate

Gertie C. M. Beaufort-Krol*, J. Takens, K. Bijsterveld, Gijs T. Nagel, J. R. G. Kuipers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1061-1063
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of Mass Spectrometry
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusPublished - sep.-1996

  Citeer dit