The presence of lactate in the derivatization agent N-methyl-N-(tert-butyldimethylsilyl)trifluoroacetamide: A problem in the determination of [C-13(1)]lactate

GCM BeaufortKrol*, J Takens, K Bijsterveld, GT Nagel, JRG Kuipers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1061-1063
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Mass Spectrometry
Volume31
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - sep-1996

Citeer dit