The prevalence and burden of hand and wrist bleeds in von Willebrand disease

Desiree van Deukeren, Eveline P. Mauser-Bunschoten, Roger E. G. Schutgens, Jeroen Eikenboom, Karina Meijer, Karin Fijnvandraat, Britta A. P. Laros-van Gorkom, Marjon Cnossen, Joke de Meris, Johanna G. van der Bom, Frank W. G. Leebeek, Karin P. M. van Galen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)e35-e38
Aantal pagina's4
TijdschriftHaemophilia
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2019

Citeer dit