The Prevalence of Bowel and Bladder Function During Early Childhood: A Population-Based Study

Sanne J. Verkuijl*, Monika Trzpis, Paul M.A. Broens

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  29 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The Prevalence of Bowel and Bladder Function During Early Childhood: A Population-Based Study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Keyphrases

  Medicine and Dentistry