De voorrang van Unierecht en de gelijkheid van de lidstaten: bevat artikel 4 lid 2 VEU een impliciete ‘supremacy clause’?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThe Primacy of Union Law and the Equality of the Member States: Does Article 4(2) TEU Contain an Implied 'Supremacy Clause'?
Originele taal-2Dutch
TijdschriftSEW: Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht
Nummer van het tijdschrift6
StatusAccepted/In press - 2021

Citeer dit