The production of intrinsically labeled milk and meat proteins is feasible and provides functional tools for human nutrition research.

Bart Pennings, Wilbert F. Pellikaan, Joan M.G. Senden, Ad M. van Vuuren, Jan Sikkema, Luc J.C. van Loon*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4366-4373
TijdschriftJournal of Dairy Research
Volume94
DOI's
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit