The prognostic impact of micrometastases and isolated tumor cells in early oral squamous cell carcinoma

Remco de Bree*, Max J. H. Witjes, Bart de Keizer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
29 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5105-5106
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Archives of Oto-Rhino-Laryngology
Volume278
Vroegere onlinedatum2-jan-2021
DOI's
StatusPublished - dec-2021

Citeer dit