THE PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF ELECTROCARDIOGRAPHIC PARAMETERS FOR NEW ONSET HEART FAILURE IN THE GENERAL POPULATION

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)A1040
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of the American College of Cardiology
Volume65
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 17-mrt-2015
EvenementScientific Session of the American-College-of-Cardiology (ACC) - San Diego, Canada
Duur: 14-mrt-201516-mrt-2015

Citeer dit