The prognostic significance of p16 overexpression in oropharyngeal squamous cell carcinoma: implications for treatment strategies and future clinical studies

J. A. Langendijk*, A. Psyrri

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1931-1934
Aantal pagina's4
TijdschriftAnnals of Oncology
Volume21
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt-2010

Citeer dit