The prognostic value of the expression of topoisomerase-II alpha in non-small lung carcinoma treated by radiotherapy

JA Langendijk, FBJM Thunnissen, RJS Lamers, JMA deJong, GPM tenVelde, DG Guinee, J Holden, JW Arends, EFM Wouters

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)978-978
Aantal pagina's1
TijdschriftLaboratory Investigation
Volume76
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan-1997

Citeer dit