The Properties of Citrate Transport in Membrane Vesicles from Bacillus subtilis

J. Bergsma, W.N. Konings

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  36 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)151-156
  Aantal pagina's6
  TijdschriftEuropean Journal of Biochemistry
  Volume134
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit