De Beschermingspiramide Aanpak: Een bijdrage aan de bescherming van Intern Ontheemde Mensen door de eigen beschermingsmechanisme van Intern Ontheemden te combineren met de beschermingsstrategieen ontwikkeld door andere Beschermingsactoren tot een Samenwerkings Strategie voor de Bescherming van Intern Ontheemde Mensen.

Laura Janssen

  Onderzoeksoutput

  768 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In het huidige debat over de bescherming van Intern Ontheemde Mensen (IDPs) spelen twee groepen actoren een rol. Enerzijds de ontheemden zelf (Bottom Up actoren genoemd), anderzijds de Staat, niet-Statelijke actoren en andere hulpverleners (Top Down actoren). Van oudsher wordt er meer aandacht besteedt aan Top Down actoren, terwijl IDPs, als ervaringsdeskundigen, juist de meeste kennis omtrent deze problematiek hebben. In dit onderzoek worden de twee groepen als gelijkwaardig gezien. De bestaande kloof tussen beiden wordt overbrugd door het nieuw ontwikkelde ‘Partnership Approach to Protection’ (PAP). PAP is één van acht onderdelen van de ‘Protection Pyramid Approach’ (PPA), de innovatieve bijdrage, (gepresenteerd in dit onderzoek) aan de bescherming van IDPs. In de andere componenten van het model wordt onder andere een nieuwe definitie van bescherming (gecentreerd rond rechten, levensonderhoud en waardigheid) geïntroduceerd en gebruik gemaakt van de theorieën van Maslow (Hierarchy of Needs) en Giddens (Structuration Theory). De operationalisatie van het model is, methodologisch gezien, gebaseerd op Grounded Theory. De karakteristieke wederzijdse beïnvloeding van theorie ontwikkeling en data verzameling en verwerking, heeft geleidt tot een model dat niet alleen toepasbaar is voor de bescherming van IDPs maar gebruikt kan worden voor elke hulpbehoevende groep. De dataverzameling die ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van de PPA is gedaan in Bosnië, Colombia en Oeganda. De geografische, demografische en etnische reikwijdte van de casus landen maakt de PPA breed toepasbaar binnen de wereldwijde beschermingsproblematiek. De oneindige interactie tussen theorie en praktijk maakt PPA de methode om (IDPs) bescherming te bieden.
  Vertaalde titel van de bijdrageDe Beschermingspiramide Aanpak: Een bijdrage aan de bescherming van Intern Ontheemde Mensen door de eigen beschermingsmechanisme van Intern Ontheemden te combineren met de beschermingsstrategieen ontwikkeld door andere Beschermingsactoren tot een Samenwerkings Strategie voor de Bescherming van Intern Ontheemde Mensen.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Herman, Joost, Supervisor
  • Zeelen, Jacobus, Supervisor
  • Gibbons, P., Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning18-sep-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9944-7
  Elektronische ISBN's978-90-367-9943-0
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit