The Psychological Effects of Centrality Bias: An Experimental Analysis

Irene Trapp, Rouven Trapp

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

193 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)155-189
TijdschriftJournal of Business Economics
Volume89
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - mrt-2019

Citeer dit