The psychology and neuropathology of phenylketonuria Introduction

D. A. White*, S. Waisbren, F. J. van Spronsen

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S1-S2
Aantal pagina's2
TijdschriftMolecular Genetics and Metabolism
Volume99
DOI's
StatusPublished - 2010

Citeer dit