The pulmonary vasculature: Achilles heel of the Fontan circulation.

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1921
Aantal pagina's1
TijdschriftHeart
Volume105
Nummer van het tijdschrift24
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit