The Quasi-economic Agency of Human Selves

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)481-511
TijdschriftŒconomia
Volume7
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit