The quest for top female academics — a search and destroy mission?

OnderzoeksoutputAcademic

1 Citaat (Scopus)
15 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TijdschriftNature
Volume577
Nummer van het tijdschrift29
DOI's
StatusPublished - 31-dec-2019

Citeer dit