The Quiet Area: An Approach to Area-oriented Environmental Policy

Gert De Roo*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)543-548
  Aantal pagina's6
  TijdschriftEuropean Planning Studies
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - jan-1993

  Citeer dit