The radical Cartesianism of Robert Desgabets and the scholastic heritage

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
74 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)46-68
TijdschriftBritish Journal for the History of Philosophy
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit