The Randstad: a research and policy laboratory: Dielman, F.M. and Musterd, S. (eds) Dordrecht: Kluwer

G. J. Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)193-193
  Aantal pagina's1
  TijdschriftApplied Geography
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - apr-1993

  Citeer dit