THE RATIONAL BEHAVIOR INVENTORY (RBI) - A PSYCHOMETRIC EVALUATION

R SANDERMAN*, PP MERSCH, J VANDERSLEEN, PMG EMMELKAMP, J ORMEL

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)561-569
Aantal pagina's9
TijdschriftPersonality and Individual Differences
Volume8
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 1987

Citeer dit