The reciprocity of prosocial behavior and positive affect in daily life

Evelien Snippe*, Bertus F. Jeronimus, Marije Aan Het Rot, Elisabeth H. Bos, Peter de Jonge, Marieke Wichers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
20 Downloads (Pure)
Filter
Actief

Zoekresultaten