The red-light district in the West European city: A neglected aspect of the urban landscape

G.J. Ashworth*, P.E. White, H.P.M. Winchester

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  81 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)201-212
  Aantal pagina's12
  TijdschriftGeoforum
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1988

  Citeer dit