THE REGULATION OF GLYCOLYSIS AND ELECTRON-TRANSPORT IN ROOTS

DA DAY, H LAMBERS

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  56 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)155-160
  Aantal pagina's6
  TijdschriftPhysiologia Plantarum
  Volume58
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit