The regulatory and effector functions of B cells in ANCA-associated vasculitis

Vertaalde titel van de bijdrage: De rol van B-cellen in ANCA-geassocieerde vasculitis

Nikola Lepse

  Onderzoeksoutput

  298 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Systemische auto-immuunziekten waarbij necrotiserende ontstekingen optreden in kleine en middelgrote bloedvaten kunnen gepaard gaan met de aanwezigheid van specifieke auto-antilichamen, ook wel anti-neutrofiele cytoplasmatische antilichamen (ANCA) genoemd. B-cellen spelen waarschijnlijk een belangrijke rol in deze ANCA-geassocieerde vasculitiden (AAV) vanwege hun productie van de ANCA. Weinig is echter bekend over de mechanismen die leiden tot ANCA-productie in B-cellen. In dit proefschrift wordt aangetoond dat interleukine-21 (IL-21) en B cel activerende factor (BAFF) de in vitro productie van ANCA kunnen stimuleren. Bovendien bleek het aantal IL-21 producerende T helper cellen verhoogd in ANCA-positieve patiënten ten opzichte van ANCA-negatieve patiënten en gezonde personen. Deze bevindingen suggereren dat IL-21 bijdraagt aan de productie van ANCA in patiënten met AAV. Hoewel B-cellen bijdragen aan het ontstaan van AAV door hun productie van ANCA, suggereren recente studies dat B-cellen afweerreacties in andere auto-immuunziekten kunnen onderdrukken. Deze onderdrukkende B-cellen, ook wel regulerende B-cellen genoemd, kunnen andere afweercellen remmen middels hun productie van IL-10. In het tweede deel van dit proefschrift wordt aangetoond dat er weliswaar een verstoorde homeostase van B-cellen is in AAV, maar dat de productie van IL-10 in B-cellen niet verstoord is. Bovendien bleken B-cellen van AAV-patiënten geen defecten te vertonen in het vermogen om andere afweercellen, in dit geval monocyten, te remmen. Derhalve werden geen aanwijzingen gevonden dat functionele defecten van regulerende B-cellen ten grondslag liggen aan het ontstaan van AAV. Samenvattend leveren de bevindingen uit dit proefschrift nieuwe inzichten op in de diverse functies van B-cellen in AAV-patiënten.
  Vertaalde titel van de bijdrageDe rol van B-cellen in ANCA-geassocieerde vasculitis
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Heeringa, Peter, Supervisor
  • Stegeman, Coen, Supervisor
  • Abdulahad, Wayel, Co-supervisor
  Datum van toekenning18-jun.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7018-7
  Elektronische ISBN's978-90-367-7017-0
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit