De relatie tussen de auditieve omgeving en stemming en gedrag van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Kirsten van den Bosch, Tjeerd C Andringa, Wendy Post, Aloysius Ruijssenaars, Carla Vlaskamp

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageThe relation between the auditory environment and the moods and behaviour of people with severe intellectual and multiple disabilities.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftNTZ Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen
StatusPublished - 11-sep-2015

Citeer dit