De relatie tussen consumenten en energiemarkt onder spanning

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Veel huishoudens zijn tevreden met hun huidige energieleverancier. Van leverancier wisselen levert voor sommigen het perspectief van een prijsvoordeel op, maar voor anderen behelst dit het risico op het verlies van wat nu goed geregeld is. Als consumenten geïnformeerd worden dat overstappen tot vrijwel geen verlies aan zekerheden leidt, lijkt dat effectiever om inactieve consumenten in beweging te krijgen dan als ze informatie krijgen over te behalen prijsvoordelen.
Overstappen is echter geen doel op zich, want sommige goed geïnformeerde consumenten nemen soms financieel ongunstige overstapbeslissingen.
Vertaalde titel van de bijdrageThe relationship between consumers and energy market under pressure
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)50-55
Aantal pagina's6
TijdschriftESB Economisch Statistische Berichten
Volume99
Nummer van het tijdschrift4683S
StatusPublished - 18-apr-2014

Citeer dit