The Relationship between Social Environmental Factors and Motor Performance in 3- to 12-Year-Old Typically Developing Children: A Systematic Review

Dagmar F. A. A. Derikx*, Suzanne Houwen, Vivian Meijers, Marina M. Schoemaker, Esther Hartman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer7516
Aantal pagina's25
TijdschriftInternational Journal of Environmental Research and Public Health
Volume18
Nummer van het tijdschrift14
DOI's
StatusPublished - 14-jul-2021

Citeer dit