The Relationship between the Expression of the Mitochondrial Genome and Plasma Membrane Properties in Thymocytes and Leukemic Cells in the Rat

C. van den Bogert*, S. Kuzela, T. Melis, A. M. Kroon

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)505-507
  Aantal pagina's3
  TijdschriftAnnals of the New York Academy of Sciences
  Volume488
  DOI's
  StatusPublished - 31-dec-1986

  Citeer dit