The relationship between white matter microstructure, cardiovascular fitness, gross motor skills, and neurocognitive functioning in children

Anna Meijer*, Petra J W Pouwels, Joanne Smith, Chris Visscher, Roel J Bosker, Esther Hartman, Jaap Oosterlaan, Marsh Königs

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
75 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The relationship between white matter microstructure, cardiovascular fitness, gross motor skills, and neurocognitive functioning in children'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Neuroscience

Psychology