The relative participation and influence of female councillors in the decisions of the councils in Tanzania

Idda Lyatonga Swai

Onderzoeksoutput

416 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze studie is de deelname en de beïnvloeding van de besluitvorming door vrouwelijke raadsleden in Tanzania bestudeerd. De centrale vraag luidt: Hoe en in welke mate beïnvloeden vrouwelijke raadsleden de besluitvorming in districten in vergelijking tot mannelijke raadsleden?

Deze vraag is beantwoord met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Het aantal invloedspogingen van de raadsleden is achterhaald uit de verslagen van de vergaderingen van de raad. Deze gegevens zijn statistisch geanalyseerd. Daarnaast zijn vergaderingen geobserveerd en zijn interviews gehouden met raadsleden.

De bevindingen zijn dat sekse verschillen slechts gedeeltelijk de verschillen in deelname aan de besluitvorming verklaren. Mannelijke raadsleden participeren wel degelijk vaker de besluitvorming dan vrouwelijke raadsleden. Dit verschil heeft echter niet zozeer te maken met het verschil in sekse, maar met de manier waarop een deel van de vrouwelijke raadsleden hun zetel verkrijgen. Een aantal vrouwelijke raadsleden is namelijk benoemd in plaats van verkozen. Deze raadsleden vertegenwoordigen geen specifieke geografische gemeenschap.
Van de gekozen vrouwen die wel een geografische gemeenschap vertegenwoordigen blijkt dat zij over het algemeen succesvoller zijn bij de beïnvloeding van de besluitvorming. De meest invloedrijke raadsleden zijn vaker gekozen vrouwen dan gekozen mannelijke raadsleden. Bovendien blijkt dat de benoemde vrouwelijke raadsleden weliswaar minder vaak pogingen wagen om de besluitvorming te beïnvloeden, maar wanneer zij een invloedspoging doen, dan zijn ze net zo succesvol als de gekozen raadsleden.

Uit de studie volgen twee alternatieven om de rol van vrouwen in de besluitvorming te versterken. Het bestaande special seats programma, met de benoemde vrouwelijke raadsleden kan worden gebruikt om vrouwen voor te bereiden op deelname aan een verkiezing, zodat zij in de toekomst als gekozen raadslid kunnen deelnemen aan de vergadering. Een alternatief is de benoemde vrouwelijke raadsleden een vergelijkbare positie te geven als de gekozen raadsleden, met vergelijkbare rapportage en verantwoordingsverplichtingen, zodat hun rol in de besluitvorming zichtbaarder wordt.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • de Ridder, Ko, Supervisor
  • Tollenaar, Albertjan, Co-supervisor
  • Zeegers, Nicolle, Co-supervisor
Datum van toekenning13-apr.-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-91676-04-8
StatusPublished - 2017

Citeer dit