THE RELIABILITY OF THE STUTTERERS BEHAVIOR AS JUDGED BY THE SOUNDS EMITTED

M ALTHAUS, SM GOORHUISBROUWER, H KLOOSTERMAN, H VINK, RB MINDERAA

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)261-267
Aantal pagina's7
TijdschriftFolia phoniatrica
Volume45
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 1993

Citeer dit