The renal resistance index in kidney transplant recipients is associated with postoperative outcomes and recipient characteristics

A. van de Kuit, S. Benjamens, S. Berger, J. -S. Sanders, C. Moers, D. Yakar, R. Pol

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)273
Aantal pagina's1
TijdschriftTransplant International
Volume32
StatusPublished - okt-2019

Citeer dit