The return to formal overschooling: Filling a research gap

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)108-131
Aantal pagina's24
TijdschriftThe Netherlands Journal of Social Sciences
Volume37
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2001

Citeer dit