The Right Balance

Martijn Boot*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
63 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)13–32
TijdschriftJournal of value inquiry
Volume51
DOI's
StatusPublished - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit