The right place: shared responsibility and the location of public facilities - B.H. Massam

H. Voogd*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)247-248
  Aantal pagina's2
  TijdschriftEnvironment and planning b-Planning & design
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - mrt.-1994

  Citeer dit