The rights of minorities. A commentary on the European Framework Convention for the Protection of National Minorities

Joost Herman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)550-552
  Aantal pagina's3
  TijdschriftNetherlands Quarterly of Human Rights
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - sep-2007

  Citeer dit