The ripple effect in family networks: Relational structures and well-being in divorced and non-divorced families.

  Onderzoeksoutput

  1452 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het aantal echtscheidingen in Europa is de afgelopen 50 jaar verdubbeld. Dit proefschrift gaat over de vraag waarom het met sommige families beter gaat na scheiding dan met andere in termen van relatiekwaliteit, conflict en welbevinden. Als ouders gaan scheiden heeft dit niet alleen gevolgen voor de relaties tussen gezinsleden, ouders en hun kind(eren), maar ook voor overige familieleden, zoals grootouders en ooms/tantes. Tegelijkertijd zijn deze familieleden een belangrijke vorm van steun voor het gezin. Ten eerste onderzochten we de aard en structuur van afhankelijkheden tussen familierelaties. We vonden dat de relatie van broers/zussen met hun ouders een belangrijke voorspeller van hun onderlinge broer-zus relatie is. Wanneer we naar het grotere familienetwerk kijken en wel/niet gescheiden families vergelijken zien we dat contact tussen de drie generaties in gescheiden families lager is dan in niet-gescheiden families. Minder contact met familie aan de ene kant van de familie gaat samen met meer contact met familie aan de andere kant, maar dit is niet sterker in gescheiden families. Ten tweede onderzochten we hoe familierelaties het welbevinden beïnvloeden. We bestudeerden ambivalente, dat wil zeggen tegelijk positieve en negatieve, familierelaties van moeders en zagen dat hoe moeders zijn ingebed in ambivalente driehoeksverhoudingen gevolgen heeft voor haar welbevinden. In een laatste studie, waarvoor familienetwerkdata onder gescheiden en niet gescheiden families in Lifelines werd verzameld, vonden we dat de combinatie van emotionele en praktische steun van anderen in de familie bijdraagt aan het welbevinden van familieleden. Ook hier vonden we geen verschillen tussen gescheiden en niet-gescheiden families.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Duijn, Marijtje, Supervisor
  • Snijders, Tom, Supervisor
  Datum van toekenning25-jun.-2020
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-2725-6
  Elektronische ISBN's978-94-034-2726-3
  DOI's
  StatusPublished - 2020

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The ripple effect in family networks: Relational structures and well-being in divorced and non-divorced families.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit