The rise of real world evidence and its role for technology

Remko Soer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  24 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)903-904
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit