The road to precision medicine in asthma: Challenges and opportunities

Nicola A. Hanania*, Zuzana Diamant

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-3
  Aantal pagina's3
  TijdschriftCurrent Opinion in Pulmonary Medicine
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1-jan.-2018

  Citeer dit