De rol van andrologie bij diagnostiek en behandeling van fertiliteitsstoornissen.

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThe role of andrology in the diagnosis and treatment of fertility disorders
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1467
Aantal pagina's1
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde
Volume139
Nummer van het tijdschrift28
StatusPublished - 1995

Citeer dit