The role of ‘CaF2-like’ material in topical fluoridation of enamel in situ

TG DIJKMAN*, J. Arends

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  26 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)391-397
  Aantal pagina's7
  TijdschriftActa Odontologica Scandinavica
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - 1988

  Citeer dit