The role of cbx proteins in human hematopoiesis

Onderzoeksoutput: Meeting AbstractAcademic

Originele taal-2English
Artikelnummer3083
Pagina's (van-tot)S82-S82
Aantal pagina's1
TijdschriftExperimental Hematology
Volume44
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep-2016

Citeer dit