The role of emotions in the maintenance of cooperative behaviors

Chunyan Zhang*, Jianlei Zhang, Franz J. Weissing

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of emotions in the maintenance of cooperative behaviors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Mathematics

Immunology and Microbiology

Psychology

Economics, Econometrics and Finance

Keyphrases